Kraków, ul. Karmelicka 57/1

12 422-06-32 509-805-192

PKK - Profil Kandydata na Kierowcę

Warunkiem rozpoczęcia kursu na prawo jazdy jest  wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe) właściwym dla adresu zameldowania.

PKK może być założony w wydziale do miejsca zamieszkania, jeżeli kursant ten adres chce podać jako adres kontaktowy.

Od 04.03.2019 na dokumencie prawa jazdy nie ma już adresu zameldowania ani zamieszkania.

Wymagane dokumenty do założenia PKK:

  • wniosek
  • dowód tożsamości
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
  • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Istnieje możliwość zrobienia u nas badań lekarskich (koszt 200 zł) – daty badań podajemy w Aktualnościach.

PROFIL MOŻNA ZAŁOŻYĆ RÓWNIEŻ ONLINE NA STRONIE:

https://www.esp.pwpw.pl/

W Krakowie PKK można uzyskać w następujących punktach:

1) al. Powstania Warszawskiego 10 – Centrum Administracyjne stanowiska 32-34

2)  ul. Wielicka 28a – piętro II

3) os. Zgody 2 – pokój 104

4) Galeria handlowa w Bronowicach, ul. Stawowa 61, lokal nr 193 (I piętro)

5) Galeria handlowa w Bonarce, ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G26 (I piętro)

6) Galeria handlowa Serenada, ul. Bora Komorowskiego 41, lokal nr B213 (I piętro).

Mieszkańcy powiatu krakowskiego PKK mogą uzyskać w następujących starostwach:

1) Węgrzce, ul. Zapole 2

2) Krzeszowice, ul. Kolejowa 1

3) Skawina, ul. Kopernika 13

Osoby zameldowane na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego mają możliwość założenia profilu za naszym pośrednictwem – opłata 30 zł.

Aktualnie z powodu epidemii nie pośredniczymy w zakładaniu profilu. Możemy jedynie pomóc z formalnościami.

Więcej informacji w naszym biurze.

ALBAR Szkoła Jazdy, Prawo Jazdy Kraków, Kurs Prawo Jazdy kat. B, Jazdy Doszkalające